Vytvořit
poptávku

Call Centrum255 787 888

 
 
ico
 

Reklamace zavazadel

Cestování bohužel nebývá vždy úplně bez komplikací. Pokud by nastal případ, kdy se Vaše zavazadlo během letecké přepravy poškodí či ztratí, najdete zde potřebné informace pro vyřízení reklamace. Samozřejmě pevně doufáme, že je nebudete nikdy potřebovat.

 

Za přepravu zavazadel ručí letecká společnost. Naše lety jsou operovány společností Smart Wings:

Travel Service, a.s.
Reklamační oddělení
P.O. 68  BOX 119
160 08 Praha 6

 

I. ODBAVENÁ ZAVAZADLA

Odbavené zavazadlo – rozumí se zavazadlo opatřené zavazadlovým lístkem s identifikačním číslem.

 

I. a) Reklamace POŠKOZENÉHO zavazadla

 
Cestující musí v souladu s  Montrealskou úmluvou škodu na zavazadle nahlásit okamžitě po obdržení zavazadla u handlingového partnera v destinaci. Škodu je možné dohlásit dopravci písemně ve lhůtě 7 dní od obdržení zavazadla. Na pozdější dohlášení reklamace nebude brán zřetel.

Pro potřeby likvidace je třeba zaslat na adresu reklamačního oddělení tyto dokumenty:
Originál Damage Reportu (PIR), palubní vstupenky a zavazadlového lístku, doklad o opravě (v případě, že zavazadlo nelze opravit, opravna vystaví potvrzení o neopravitelnosti a cestující doloží doklad o pořízení poškozeného zavazadla), bankovní spojení.

TVS spolupracuje s opravnou zavazadel, kterou je možno využít.

DOLFI – tel: 234 602 702 , 775 071 075

 

I. b) Reklamace VYKRADENÉHO zavazadla

 
Pro dohlášení platí lhůta do 7 dnů od obdržení zavazadla cestujícím. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Nebude-li mít cestující zavazadlový lístek od reklamovaného zavazadla, na reklamaci nebude brán zřetel.

Pro potřeby likvidace je třeba zaslat na adresu reklamačního oddělení tyto dokumenty:
Originál Damage Reportu ( Property Irregularity Report ), letenky a zavazadlového lístku, seznam ztracených věcí s cenou a datem pořízení, účtenky,  bankovní spojení.

 

I. c) Reklamace NEDORUČENÉHO ( ZPOŽDĚNÉHO ) zavazadla

 
Reklamace nedoručeného zavazadla musí být nahlášena okamžitě po příletu cestujícího do jakékoliv destinace. Klient ohlásí u handlingového partnera v destinaci. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Cestující má nárok na proplacení kompenzace na nezbytné výlohy v případě, že neobdrží zavazadlo déle než 24 hodin. Jednorázová kompenzace je 60 € na osobu. V případě, že cestující neobdrží zavazadlo déle než 48 hodin, může si nakoupit nezbytně nutné potřeby, jejichž nákup je nutno doložit účty.

Výjimkou jsou nedoručené kočárky, kde se kompenzace neproplácí.

Nebude-li mít cestující zavazadlový lístek od reklamovaného zavazadla, na reklamaci nebude brán zřetel.

Pro potřeby likvidace je nutné zaslat na adresu reklamačního oddělení tyto dokumenty:

ZPOŽDĚNÉ ZAVAZADLO
Originál Damage Reportu (Property Irregularity Report), letenky a zavazadlového lístku, potvrzení o převzetí první výpomoci ( one-off help ) , seznam  věcí zakoupených v destinaci + doklady o koupi ( nutné ), bankovní spojení.
Tuto skutečnost musí klient nahlásit nejpozději do 21 dnů od převzetí zavazadla.
Pokud nebylo zavazadlo nalezeno do 4 týdnů, je považováno za ZTRACENÉ.

ZTRACENÉ ZAVAZADLO
Originál Damage Reportu (Property Irregularity Report)  , letenky a zavazadlového lístku, seznam ztracených věcí s cenou a datem pořízení, účtenky, bankovní spojení.

Upozornění:  Za účelem likvidace škody je nutné zaslat originály požadovaných dokladů doporučeně na adresu letecké společnosti Smart Wings  Zasílání dokladů e-mailem nebo faxem nebude akceptováno.

 

II. LIMITKY

(viz Přepravní podmínky letecké společnosti SW)

Pokud tyto předměty nebudou uloženy v zavazadle, které je přepravováno v zavazadlovém prostoru, a budou nalezené během bezpečnostní kontroly, budou bez náhrady zabaveny.

Dopravce neodpovídá za případnou ztrátu nebo poškození křehkých věcí (např. parfémů, toaletních vod, dioptrických a slunečních brýlí, kontaktních čoček, lahví, skla, porcelánu, vodních dýmek) nebo předmětů podléhajících rychlé zkáze, léků, peněz, kreditních karet, cenných a uměleckých předmětů, šperků a předmětů z drahých kovů, klíčů, cenných papírů, akcií nebo dluhopisů, obchodních dokumentů, pasů či jiných identifikačních dokladů, nosičů dat a elektronických přístrojů (včetně příslušenství), pokud jsou uloženy v zapsaném zavazadle.

Slunečníky budou přepravovány na tzv. "limited release" (vlastní odpovědnost) a nebude za jejich ztrátu poskytována kompenzace.

Na reklamace těchto předmětů se nebude brát zřetel.

 
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace